Lesné skúšky malých plemien a retrívrov (LSMP, LSR)

Info :: 3. mája 2013

 
LSMP

Najnižšie známky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za výkon Počet bodov
1Čuch 32210   
2Hlasitosť 3218   
3Poslušnosť 2214   
4Správanie sa po výstrele 2213   
5Vodenie na remeni 3224   
6Sliedenie 3227   
7Posliedka 2214   
8Práca na pofarbenej stope 1-4 hod. starej 32210   
9Odloženie 3214
Najnižší počet bodov pre cenu 173130113
Cena Počet bodov spolu


LSR

Najnižšie známky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za výkon Počet bodov
1Čuch 32210
2Poslušnosť 2214
3Správanie sa po výstrele 2213
4Vodenie na remeni 3224
5Sliedenie a dohľadávanie pohodenej zastr. pernatej a srstnatej zveri v lese 3215
6Prinášanie vlečenej srstnatej zveri na diaľku v lese 3216
7Posliedka 2214
8Práca na pofarbenej stope 1-4 hod. starej 32210
9Odloženie 3214
Najnižší počet bodov pre cenu 160120100
Cena Počet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_LSMP_LSR_3_5_2013.pdf