Vybrané kynologické predpisy SPZ, SKCHTaF a skúšobné poriadky pre skúšky psov požovných plemien

Info :: 14. septembra 2012

 
1. Všeobecné zásady pre skúšky požovnej upotrebitežnosti psov

1.1. Tabužka č. 1 - Počty psov a rozhodcov na skúškach požovných psov
1.2. Tabužka č. 2 - Zoznam psov požovných plemien, ktoré môžu absolvova skúšky požovnej upotrebitežnosti

2. Skúšobný poriadok pre skúšky malých plemien a retrívrov

2.1. Rozhodcovská tabužka - Jesenné skúšky malých plemien a retrívrov
2.2. Rozhodcovská tabužka - Lesné skúšky malých plemien a retrívrov
2.3. Rozhodcovská tabužka - Farbiarske skúšky malých plemien a retrívrov
2.4. Rozhodcovská tabužka - Všestranné skúšky malých plemien a retrívrov

3. Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov – vybrané disciplíny skúšané pri Špeciálnych skúškach z vodnej práce

3.1. Rozhodcovská tabužka - Špeciálne skúšky z vodnej práce

4. Skúšobný poriadok pre skúšky duričov

4.1. Rozhodcovská tabužka - Skúšky duričov
4.2. Rozhodcovská tabužka - Farbiarske skúšky duričov

5. Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení

5.1. Rozhodcovská tabužka - Skúšky v brlohárení
5.2. Obrázok č. 1 – Schéma umelého brlohu
5.3. Skúšobný poriadok pre vyššie skúšky v brlohárení

6. Štatút pre udežovanie slovenského šampióna práce

7. Memoriál Ing. Františka Semana

8. Teriér roka - práca

9. Výstavný poriadok

10. Poriadok pre udelenie titulu "Klubový šampión krásy Slovenského klubu chovatežov teriérov a foxteriérov"

11. Teriér roka - krása

12. Teriér roka - agility

13. Chovatežský a zápisný poriadok SPZ

14. Štatút kynologickej rady SPZ

15. Žiados o odporúčanie na párenie
Diskusia(0)