NITRACANIS - CeloötŠtna vżstava psov

Staffordshire Bull Terrier :: 28. marca 2009

Nitra - Vżsledky zo soboty.Kruh Ť.9
Posudzoval : Frantiöek Szalai (SK)
 
PSY :

Trieda baby :
509 - Damien Crazy Magic ,SPKP 612 ................VN1

Trieda dorastu :
510 - Crazy Boy Nijada ,»MKU/SBT 3407/08 ...........N1

Trieda mladżch :
511 - Basco Snow Bee-Master,»MKU/SBT 3054/07 ......V1 CAJC
512 - Bastien Crazy MAgic ,SPKP 503 ................V
513 - Billy Boy Feithful Staff ,SPKP 575 ...........V4
514 - Caliber z Aggami ,SPKP 538 ...................VD
515 - Extreme Scooter Jayo Staff ,SPKP 553 .........VD
516 - Hot Challenger Wizard Bull ,SPKP 537 .........V3
517 - Leg Puller Impossant Bohemia ,»MKU/SBT 3323 ..V2

Trieda strednŠ :
518 - Artusch King Ambassador Sun ,»MKU/SBT 3131 ...V3
519 - Bonjasky of Bully Botts ,SPKP 487 ............V1 CAC
520 - Sharoc Star Gladiator ,KC H 41458 ............V2 R.CAC

Trieda otvorenŠ :
521 - Baldo z Moraviec ,SPKP 364/08 ................V3
470 - Barabbas z Aggami ,»MKU/SBT 2619 .............V2 R.CAC
522 - Egon Pole Zlatťho Sķkna ,SPKP 321 ............V4
524 - Fransimo Blue Dream ,»MKU/SBT 3068 ...........V1 CAC

Trieda öampiůnov :
525 - Heart In Heart Impossant Bohemia,»MKU/SBT 2838.V1 CAC
BOB
526 - Jacob ze SmiÝickť ZŠhrady,»MKU/SBT 1937 .......V2 R.CAC

Trieda ŤestnŠ :
527 - Mister Marksman Mariatos ,SPKP 273/05 .........V1

Trieda veterŠnov :
528 - Angus Istroquet Bratislava ,SPKP 85/2000 ......V1

SUKY :

Trieda dorastu :
529 - Lara Croft Brabanter ,SPKP 606 ................VN1

Trieda mladżch :
530 - Agraeen Queen Moravia Lord ,»MKU/SBT 3145 .....V1 CAJC
531 - Ashley Marttenc ,SPKP 561 .....................V3
532 - Beauty Belle Feithful Staff ,SPKP 578 .........VD
533 - Cocolate Kiss Bee-Master ,SPKP 587 ............VD
534 - Fargesia Staff Komas ,»MKU/SBT 3269/08 ........V2
535 - Knacky Kessy Impossant Bohemia ,»MKU/SBT 3241 ..-..
536 - Magpie Fransimo Bohemia ,SPKP 609 .............V4

Trieda strednŠ :
537 - Annya Princess Ambassador Sun ,»MKU/SBT 3134 ..V1 CAC
538 - Bunny Honey of Bully Botts ,SPKP 492 ..........V4
539 - Hero Queen Wizzard Bull ,SPKP 536 .............V2 R.CAC
540 - Robigalla z Hambalek BuöŪn ,»MKU/SBT 2970/07 ..V3

Trieda otvorenŠ :
541 - Aimee Adrila ,»MKU/SBT 2794/07 ................V2 R.CAC
542 - Anything For You z Darkenu ,SPKP 461 ..........V1 CAC
543 - Dee Iuvů Hercżnia ,»MKU/SBT 2680 ..............V
544 - Omana z Hambalek BuöŪn ,SPKP 455 ..............V3
545 - Wee Lass Fransimo Bohemia ,»MKU/SBT 2453/06 ...V4
Diskusia(0)