Dôsledok opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30.9.2020 na činnosť klubu

Aktuality :: 2. októbra 2020

Vážení členovia klubu,
na základe prerokovania a schválenia výborom per rollam, uvádzame nasledovné uznesenia:
V dôsledku Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 30.09.2020 sa nemôžu robiť akcie nad 50 účastníkov (Opatrenia).
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf
 
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf
Oznam_Vazeni_clenovia_klubu.pdf