Stanovisko KR SPZ a KR SPK k prípadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poľovných revíroch

Aktuality :: 17. septembra 2020

Stanovisko Kynologickej rady SPZ a Kynologickej rady SPK k prípadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poľovných revíroch
 
V ostatnom období sa v tlači, elektronických médiách a sociálnych sieťach vo zvýšenej miere objavujú články súvisiace so zastrelením psov v poľovných revíroch. Obsah článkov a reakcie čitateľov zverejnené na sociálnych sieťach odsudzujú celú poľovnícku komunitu ešte pred objektívnym vyšetrením celého prípadu a rozhodnutím orgánov činným v trestnom konaní a určením vinníkov.

V posudzovaní vzťahov poľovníkov a psov potulujúcich sa po revíroch resp. pytliačiacich psov však verejnosť často bez poznania faktov, pochopenia podstaty problému a poznania súvislostí jednostranne odsudzuje poľovníkov. Zabúdajú však, že zákonné povinnosti sú aj na strane majiteľov psov. Zákon o veterinárnej starostlivosti medzi inými povinnosťami ukladá majiteľom aj povinnosť zabrániť úniku zvieraťa. Pes je cítiaci tvor, myslieť zaňho však musí majiteľ.
Neovládateľný pes je v prírode cudzorodý prvok, ktorý spôsobuje divej zveri výrazný stres. Škody a utrpenie zveri spôsobuje nielen tým, že ju strhne a zabije, ale aj stresom, ktorý ak je permanentný je príčinou vysokých strát zveri jej menšou odolnosťou a náchylnosťou na ochorenia. Utrpenie voľne žijúcich zvierat v prírode spôsobené pytliačiacimi psami vie precítiť ten, kto už počul bolestné kvílenie srny alebo jelenice príp. iného zvieraťa zaživa trhaného pytliačiacimi psami, alebo ten kto našiel roztrhané mláďatá zveri. Že to nie je len poľovnícka latina svedčia aj niektoré prípady popísané v ostatnom období v tlači. V zmysle zákona je cítiacim tvorom každé zviera, nielen pes.

Nehovoriac o tom aký je túlajúci sa pes bez dozoru (hlavne fyzicky silnejší) nebezpečný pre človeka. Pripomíname prípady zranenia ľudí neďaleko Bratislavy.

Poľovnícka kynológia je neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva a pes je neoceniteľným pomocníkom poľovníka. Väčšina poľovníkov vlastní poľovníckeho psa a veľa poľovníkov sa intenzívne venuje poľovníckej kynológii. Základy modernej kynológie na Slovensku tvorili poľovnícky kynológovia. Josef Gustáv Kadlec, Koloman Slimák, Andrej Renčo, Fridrich Konrád položili základy chovu a výcviku nielen poľovných plemien psov. Jozef Gustáv Kadlec organizoval prvé výstavy psov na Slovensku, Koloman Slimák založil prvú plemennú knihu psov na Slovensku pre všetky plemená. Andrej Renčo spolu s Kolomanom Slimákom sa zaslúžili o vyšľachtenie a uznanie nášho národného plemena Slovenského kopova. V ich šľapajach kráčajú dnes desaťtisíce poľovníckych kynológov, ktorí šíria dobré meno poľovníckej kynológie na Slovensku ale i v zahraničí. Poľovnícky kynológovia vyšľachtili dve zo štyroch uznaných národných plemien a tretie plemeno je v štádiu šľachtenia.

Kynologická rada SPK i SPZ, ktoré sú vrcholnými orgánmi poľovníckej kynológie ale rovnako aj Prezídiá SPK a SPZ sa dištancujú od správania a činov poľovníkov, ktorí porušia zákony SR vo vzťahu k pohybu psov vo voľnej prírode. Apeluje na všetkých poľovníkov, aby pri posudzovaní pohybu psov v prírode neprevládali emócie nad zdravým rozumom a uváženým posúdením celej situácie a nájdením správneho, zákonného ale hlavne rozumného riešenia.

Vyzývame preto poľovníkov na dodržiavanie platných zákonov vo vzťahu k pohybu psov vo voľnej prírode a majiteľov psov na rešpektovanie zákonných práv poľovníkov, rešpektovanie ochrany prírody a životného prostredia.

Iba vzájomné rešpektovanie práv a povinností a dostatok tolerancie na obidvoch stranách môže zabrániť takýmto nešťastným a zbytočným konfliktom.

Kynologická rada SPZ
Kynologická rada SPK
Prezídium SPK
Prezídium SPZ
Diskusia(0)