Výzva pre chovateľov organizovaných v SKCHTaF

Aktuality :: 21. marca 2020

S ohľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu a karanténne opatrenia vás aj v mene ostatných poradcov chovu prosím a naliehavo žiadam, aby ste vo svojej komunikácii s poradcami chovu uprednostňovali elektronickú formu.

SVOJE ŽIADOSTI O ODPORÚČANIE NA PÁRENIE SUKY SPOLU S PRÍSLUŠNÝMI DOKLADMI HLAVNE ZAVČASU POSIELAJTE FORMOU EMAILU.

Ku žiadosti nezabudnite priložiť aj potvrdenie o zaplatení členského poplatku a poplatku 5,0 € za vystavenie Odporúčania na párenie na bankové spojenie klubu:0011478157/0900 Slovenská sporiteľňa, Suché Mýto 8, 811 03 Bratislava, BAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157 SWIFT CODE: GIBASKBX

MVDr. Pavol Seman
hlavný poradca chovu SKCHTaF
 
Diskusia(0)