Špeciálna výstava teriérov Košice 2019 - Terriers special show 2019, aktuálne počty po 2. uzávierke

Aktuality :: 30. mája 2019

Košice, Kynologický areál Anička - Výbor SKCHTaF srdečne pozýva všetkých členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční po skončení ŠVT v Košiciach dňa 05.07.2019


Program:
1. Správa o činnosti klubu za uplynulé obdobie
2. Čerpanie finančných prostriedkov klubu
3. Plán činnosti
4. Rôzne
 
Vážení chovatelia a majitelia teriérov. Srdečne Vás pozývame 5. júla 2019 na Špeciálnu výstavu teriérov v Košiciach v Kynologickom areáli na Aničke.
V dokumentoch nájdete aktuálny stav prihlásených psov po 2. uzávierke. Prihlasovanie je možné už iba elektronicky.
Výstavný výbor
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

SV_KE_050719.pdf
PropozicieKosice_2019.pdf