Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
 
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
 
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
   
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire  
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 308 vyhovujcich lnkov.

!!! u jednho z astnkov schdze bola 14.09.2021 AG testom zisten pozitivita na COVID 19 !!

Aktuality :: 17. septembra 2021

lensk spdov schdza vo Vininom - Upozorujeme astnkov Spdovej lenskej schdze, ktor sa konala 11.09.2021 vo Vininom, e u jednho z astnkov schdze bola 14.09.2021 AG testom zisten pozitivita na COVID 19. Z uvedenho dvodu upozorujeme vetkch astnkov, aby sa vo vlastnom zujme dali vyetri na COVID 19.
  Diskusia(0) :: viac

KLUBOV VSTAVA TERIROV TERRIERS CLUB SHOW 7.11.2021 CAC, CC, KVT

Aktuality :: 8. septembra 2021

Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - Vstava bude prebieha s obmedzeniami poda platnch protiepidemickch opatren
ORGANIZTORI SI VYHRADZUJ PRVO NA ZMENU PROPOZCI
PODA AKTULNEJ EPIDEMICKEJ SITUCIE!
  Diskusia(0) :: viac

PECILNA VSTAVA TERIROV TERRIERS SPECIAL SHOW 6.11.2021 CAC, CC, DANUBIUS WINNER

Aktuality :: 8. septembra 2021

Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - Vstava bude prebieha s obmedzeniami poda platnch protiepidemickch opatren
ORGANIZTORI SI VYHRADZUJ PRVO NA ZMENU PROPOZCI
PODA AKTULNEJ EPIDEMICKEJ SITUCIE!
  Diskusia(0) :: viac

lensk spdov schdza vo Vininom

Aktuality :: 5. septembra 2021

Pre usporiadanie lenskej spdovej schdze vo Vininom bud plati hygienick pravidl poda Covid Automat - okres Pezinok https://automat.gov.sk/pezinok?detail.
Povinn nosenie rka v interiri a na hromadnch podujatiach aj v exteriri.
  Diskusia(0) :: viac

lensk spdov schdza SKCHTaF

Aktuality :: 16. augusta 2021

portov hala ARNA vo Vininom - Srdene Vs pozvame na lensk spdov schdzu SKCHTaF, ktor sa uskuton da 11.09.2021 (sobota) o 10:00 hod. v priestoroch: portovej haly ARNA vo Vininom
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2