Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 351 vyhovujcich lnkov.

TERIR ROKA 2022 - AGILITY + EXTERIR + VKON

Aktuality :: 14. februra 2022

TERIR ROKA 2022 - AGILITY v prlohe
TERIR ROKA 2022 EXTERIR v prlohe
TERIR ROKA 2022 VKON v prlohe
  Diskusia(0) :: viac

Chovatesk podmienky Slovenskho klubu chovateov terirov a foxterirov

Aktuality :: 14. februra 2022

Chovatesk podmienky Slovenskho klubu chovateov terirov a foxterirov v prlohe *PDF
  Diskusia(0) :: viac

AKTULNE POPLATKY SKCHTaF

Aktuality :: 10. februra 2022

- LENSK PRSPEVKY a ZPISN POPLATKY
- CHOVATESK POPLATKY
- POPLATKY ZA INZERCIU
  Diskusia(0) :: viac

Zmena poplatkov za sluby poskytovan plemennou knihou SPZ

Aktuality :: 10. februra 2022

Prezdium Slovenskho poovnckeho zvzu na zasadnut da 26.11.2021 schvlilo na zklade nvrhu Plna Kynologickej rady SPZ zo da 24.7.2021 pravu niektorch poplatkov za sluby poskytovan chovateom psov plemennou knihou SPZ s platnosou od 1.1.2022.
  Diskusia(0) :: viac

Genetick vyetrenia pre jednotliv plemen - akcia

Aktuality :: 9. februra 2022

Viac informcii, dostupn genetick vyetrenia pre jednotliv plemen a cennk s chovateskou zavou pre vetkch vystavovateov na VT v Nitre 19.3.2022.
Odkaz na cennk : TU
Odkaz na web : LABOKLIN
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2