Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 323 vyhovujcich lnkov.

KATALG ● 6.11.2021 ● 7.11.2021● VT ● KVT Nitra

Aktuality :: 6. novembra 2021

NITRA ● AGROKOMPLEX NRODN VSTAVISKO HALA - KATALG
6.11.2021 ● PECILNA VSTAVA TERIROV ● CAC ● CC
7.11.2021 ● 30. JUBILEJN KLUBOV VSTAVA TERIROV ● CAC ● CC
7.11.2021 ● MEMORIL MILANA EDKA
NITRA ● AGROKOMPLEX NRODN VSTAVISKO
HALA M5
  Diskusia(0) :: viac

Mil terierkri, lenovia SKCHTaF, mme novch poradcov chovu

Aktuality :: 3. novembra 2021

Mil terierkri, lenovia SKCHTaF, s radosou vm oznamujeme, e vetci nov poradcovia chovu prevzali svoju agendu a po vstupnch zkladnch zosladeniach spolonej prce, s pripraven pre vs poskytova chovatesk servis, kontakt na nich njdete na http://www.terriers.sk/?page=clanky&page2=clanok&id_clanok=206
  Diskusia(0) :: viac

KLUBOV VSTAVA TERIROV TERRIERS CLUB SHOW 7.11.2021 CAC, CC, KVT

Aktuality :: 1. novembra 2021

Nitra - PECILNA VSTAVA TERIROV a KLUBOV VSTAVA TERIROV 6.-7.11.2021 sa uskuton v NITRE v reime OTP. Hala vo Vininom ial kapacitne nepostauje sasnm epidemiologickm podmienkam.
  Diskusia(1) :: viac

PECILNA VSTAVA TERIROV TERRIERS SPECIAL SHOW 6.11.2021 CAC, CC, DANUBIUS WINNER

Aktuality :: 1. novembra 2021

Nitra - PECILNA VSTAVA TERIROV a KLUBOV VSTAVA TERIROV 6.-7.11.2021 sa uskuton v NITRE v reime OTP. Hala vo Vininom ial kapacitne nepostauje sasnm epidemiologickm podmienkam.
  Diskusia(0) :: viac

Zpisnica vbor SKCHTaF zo da 16.10.2021

Aktuality :: 31. oktbra 2021

  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2