Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
skchtaf
ROZHODCOVSK TABUKA - Skky v brlohren (BL)

1. tart
PREDMET Koeficient Najniie znmky pre cenu - jazvek Zn. za vkon Najniie znmky pre cenu - terir Zn. za vkon Poet bodov
I. II. III. l. II. III.
Odvaha 8 3 2 1   4 3 2    
Vytrvalos 4 3 2 2   3 3 2    
Hlasitos 6 4 3 2   4 3 1    
Najni poet bodov pre cenu 60 42 28   68 54 30    
Vsledn as Druh prce V--H Poet bodov spolu   Cena

 

 

2. tart

PREDMET

Koeficient Najniie znmky pre cenu - jazvek Zn. za vkon Najniie znmky pre cenu - terir Zn. za vkon Poet bodov
I. II. III. l. II. III.
Odvaha 8 3 2 1   4 3 2    
Vytrvalos 4 3 2 2   3 3 2    
Hlasitos 6 4 3 2   4 3 1    
Najni poet bodov pre cenu 60 42 28   68 54 30    
Vsledn as Druh prce V--H Poet bodov spolu   Cena

Sp

Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2