Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky
  Diskusn frum
  Diskusia k lnku: "!!! u jednho z astnkov schdze bola 14.09.2021 AG testom zisten pozitivita na COVID 19 !!"
  (poet prspevkov: 0)
Neexistuj prspevky
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2