Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

26. KLUBOV VSTAVA TERIROV KLUBOV V͍AZ MLADCH 2016, KLUBOV V͍AZ 2016, TERRIER KLUBSIEGERSCHAU

Aktuality :: 6. oktbra 2016

INCHEBA EXPO VIEDENSK CESTA BRATISLAVA-PETRALKA - 04.11.2016 Vstavisko/Messegelande INCHEBA EXPO VIEDENSK CESTA BRATISLAVA-PETRALKA GPS: 48.133831,17.09890 HALA B1
ZMENA ROZHODCU!!!
LAKELAND TERRIER - ANDRZEJ KAZMIERSKI (PL)
PATTERDALE TERRIER - ANDRZEJ KAZMIERSKI (PL)
 
LENSK SCHODZA
Ven lenovia,
SKCHTaF Vs srdene pozva na krtku lensk schdzu, ktor sa uskuton:

04.11.2016 Bratislava v priestoroch vstaviska, po ukonen zverench sa KVT

Program:
1. Zahjenie
2. Schvlenie navrhovanho kandidta do vboru na doplnenie lenov vboru poda ka zskanch hlasov na konferencii SKCHTaF konanej da 12.12.2015:
PharmDr. Petra Nemesszeghy (poet hlasov 14)
3. Diskusia
4. Ukonenie
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

KVT_Bratislava_2016_VYSLEDKY.pdf
KVT_Bratislava_2016_zaverecne_sutaze.pdf
KVT_BA_2016_minikatalog.pdf
1235_KVT_BA_2016_prop1.pdf

alie lnky


5. jla 2019 - 09:00
Koice, Kynologick arel Anika - pecilna vstava terirov Koice - Terriers special show

9. aprla 2019 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2018

2. aprla 2019 - 14:22
- MSBLT, Tur Lka, CACIT, CACT, CCT, KV - Vaz Memorilu F. Semana 2019

23. februra 2019 - 09:29
Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - PECILNA VSTAVA TERIROV Vinin 2019, SPEZIALSCHAU DER TERRIER Vinin 2019

22. februra 2019 - 21:07
- Vyhodnotenie TOP vkon 2018

21. februra 2019 - 07:48
- Top terirom exterir 2018

20. februra 2019 - 17:20
- Vyhodnotenie TOP agility 2018

5. februra 2019 - 08:55
- tatistika zpisov terirov za rok 2018

5. februra 2019 - 08:54
- PLEMENN KNIHA SPZ 2018

21. decembra 2018 - 18:20
Hotel Bonums - Belusk Slatiny 49.004505, 18.3780 - VD 2019 VD 2019 Hotel Bonums 30. august a 01. september 2019
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2