Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. Chovn akcie_v

Akcie

Klubov vstavy a akcie
9. janura 2022 Pln akci SKCHTaF 2022
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
10. janura 2021 Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021
Poznmka: Zmena termnu a miesta vyhraden
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
15. mja 2021 Posdenie do chovu - bonitcia mj 2021
Poznmka: Posdenie do chovu - bonitcia bude 15. mja 2021 od 09:00 hod. Miesto: Arna Vinin. Ak nm to epidemick situcia a opatrenia hlavnho hygienika umonia. Propozcie s v prlohe. Vbor klubu
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
25. jna 2021
-
26. jna 2021
MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2021 Vaz Memorilu F. Sema
Poznmka: Prihlky s kpiou o hrade tartovacieho poplatku posielajte na adresu: sengetov@gmail.com
Uzvierka: 14. jna 2021
Kontakt: Slovensko
Mail: sengetov@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
3. jla 2021 PECILNA VSTAVA TERIROV TERRIERS SPECIAL SHOW KOICE 03. 07. 2021 CAC, CC
Poznmka: UZVIERKA PRIHLOK / ENTRY CLOSE I. 14.6.2021 II. IBA ONLINE /ONLINE ONLY 21.6.2021
I.Uzvierka: 14. jna 2021 II.Uzvierka: 21. jna 2021
Kontakt: Andrea BURDATOV, Pod Zekom 28, 84103 BRATISLAVA, Slovensko
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
4. jla 2021 PECILNA VSTAVA TERIROV TERRIERS SPECIAL SHOW KOICE 04. 07. 2021 CAC, CC
Poznmka: UZVIERKA PRIHLOK / ENTRY CLOSE I. 14.6.2021 II. IBA ONLINE /ONLINE ONLY 21.6.2021
I.Uzvierka: 14. jna 2021 II.Uzvierka: 21. jna 2021
Kontakt: Andrea BURDATOV, Pod Zekom 28, 84103 BRATISLAVA, Slovensko
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
17. jla 2021 FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN
Poznmka: Farbiarske skky malch plemien. Plemen organizovan v SKCHTaF maj monos zskania titulu CACT, CCT a Klubov vaz.
Uzvierka: 18. jna 2021
Kontakt: OPK Levice, Dopravn . 14, 93401 Levice, Slovensko
Telefn: 0918 166 467 Mail: levice@opk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
4. septembra 2021 Chovn BL a Memoril Stana Oujezdskho v Bhoni 2021
Uzvierka: 25. augusta 2012
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
9. oktbra 2021 Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2021
Poznmka: Poet tartujcich na Memoril Stanislava Oujezskho je naplnen, prosme aby ste u prihlaky neposielali.
Uzvierka: 27. septembra 2021
Kontakt: Anna Cwiecekov, Reca 615, 92526 Reca, Sloensko
Telefn: +421 903 440 237 Mail: anka.cwiecekova@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
23. februra 2020 PECILNA VSTAVA TERIROV SPEZIAL CLUBSCHAU DER TERRIER Nitra 2020
Poznmka: Zmena rozhodcu pre STB. Miesto Parker John (UK) bude Coats Jack (UK).
I.Uzvierka: 15. janura 2020 II.Uzvierka: 29. janura 2020
Kontakt: ANDREA BURDTOV, POD ZEKOM 28, 84103 BRATISLAVA, Slovensko
Telefn: 00421 903 435081, Mail: vinicne2015@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
27. jna 2020
-
28. jna 2020
MSBLT, Tur Lka, CACIT, CACT, CCT, KV
Kontakt: Ing. Mrio Perinaj, Slovensko
Telefn: +421 903 570 217 Mail: mario.perinaj@sopsr.sk
10. jla 2020 pecilna vstava terirov, Koice, CAC, CC, Casovia Winner
18. jla 2020 KFSMP, v spoluprci s OKO Levice, CACT, CCT, KV
Kontakt: Jn Fri,
Telefn: +421 905 652 735 Mail: hurikan.sk@azet.sk
22. augusta 2020 CHBL v spoluprci SRO SPZ Preov a MKK Patria Branisko
Poznmka: Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Poprade (RVZ Poprad) neodporuil konanie CHBL v spoluprci SRO SPZ Preov a MKK Patria Branisko. Skky s zruen.
Kontakt: Peter uchran,
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.sk
23. augusta 2020 SO, irok
Poznmka: Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Poprade (RVZ Poprad) neodporuil SO Branisko. Skky odvahy s zruen.
Kontakt: Peter uchran,
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.s
28. augusta 2020
-
30. augusta 2020
Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR
II.Uzvierka: 23. augusta 2020
Kontakt: Janka Slkov, Slovensko
Telefn: +421907325107 Mail: jana.salkova@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
30. augusta 2020 SO Lednick Rovne - Zubk 2020
Poznmka: Opltok Zubk
Uzvierka: 21. augusta 2020
Kontakt: Jozef Babua, Slovensko
Telefn: +421907855694 Mail: babusa.jozef@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
5. septembra 2020 CHBL (Memoril S. Oujezdskho), Bho, CACT, CCT, Vaz Memorilu
Kontakt: Stanislav Daniel,
Telefn: +421 902 228 280
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
19. septembra 2020 SO, Rimavsk Sobota
Kontakt: Ing. Mrio Perinaj,
Telefn: +421 903 570 217 Mail: mario.perinaj@sopsr.sk
10. oktbra 2020 Senec, CACT, CCT, KV
Kontakt: Anna Cwiecekov,
Telefn: +421 903 440 237 Mail: anka.cwiecekova@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
14. novembra 2020
-
15. novembra 2020
KDS v spoluprci s OPK Humenn, CACT, CCT, KV
Kontakt: Ing. Mrio Perinaj,
Telefn: +421 903 570 217 Mail: mario.perinaj@sopsr.sk
14. novembra 2020
-
15. novembra 2020
KDS v spoluprci s OPK Humenn, CACT, CCT, KV
Kontakt: Ing. Mrio Perinaj,
Telefn: +421 903 570 217 Mail: mario.perinaj@sopsr.sk
24. novembra 2020
-
25. novembra 2020
Klubov vstava 2020, Jubilejn pecilna vstava 2020
Poznmka: Dvojdov vstava, Klubov vstava 2020 bude usporiadan popri Medzinrodnch vstavch psov Nitre v doch 23. - 25.10.2020.
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
16. marca 2019 PECILNA VSTAVA TERIROV Vinin 2019, SPEZIALSCHAU DER TERRIER Vinin 2019
I.Uzvierka: 1. februra 2019 II.Uzvierka: 28. februra 2019
Kontakt: ANDREA BURDATOV, POD ZEKOM 28, 84103 BRATISLAVA,
Telefn: +421 903 435081 Web: http://www.onlinedogshows.sk Mail: vinicne2015@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
29. jna 2019
-
30. jna 2019
MSBLT, Tur Lka, CACIT, CACT, CCT, KV
Kontakt: Ing. Mrio Perinaj,
Telefn: +421 949 295 274 Mail: mario857@azet.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
5. jla 2019 pecilna vstava terirov, Koice, CC, 2019
I.Uzvierka: 27. mja 0219 II.Uzvierka: 10. jna 2019
Kontakt: Andrea BURDATOV, Pod Zekom 28, 84103 BRATISLAVA, Slovensko
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
13. jla 2019 KFSMP, v spoluprci s OKO Levice, CACT, CCT, KV
Kontakt: Jn Fri,
Telefn: +421 905 652 735 Mail: hurikan.sk@azet.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
24. augusta 2019 CHBL v spoluprci SRO SPZ Preov a MKK Patria Branisko, CACT, CCT
Uzvierka: 31. jla 2019
Kontakt: Peter uchran, Slovensko
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
25. augusta 2019 SO, irok
Uzvierka: 31. jla 2019
Kontakt: Peter uchran,
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.sk
30. augusta 2019
-
1. septembra 2019
Vkend s terierom 2019 30. august a 01. september 2019
Poznmka: Sam na izbe + 8
I.Uzvierka: 12. augusta 2019 II.Uzvierka: 25. augusta 2019
Kontakt: Jn Ilgo, Zakvov 1518/51, 01707 Povask Bystrica, Slovensko
Telefn: +421905328486 Mail: vdterier@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
14. septembra 2019 CHBL (Memoril S. Oujezdskho), Bho, CACT, CCT, Vaz Memorilu
Kontakt: Stanislav Daniel,
Telefn: +421 902 228 280
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
12. oktbra 2019 SO, Bratislava
Poznmka: Skka pre nezujem lenov klubu sa nekonala */:-(
Kontakt: Anna Cwiecekov, Slovensko
Telefn: +421 903 440 237 Mail: anka.cwiecekova@gmail.com
19. oktbra 2019 KFD 2019 Senec, CACT,CCT,KV
Poznmka: KFD 2019 Senec, v spluprci s PZ Spolok Kostoln pri Dunaji
Uzvierka: 19. oktbra 2019
Kontakt: Anna Cwiecekov,
Telefn: +421 903 440 237 Mail: anka.cwiecekova@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
16. novembra 2019 Klubov vstava terirov, Vinin, CC, CAC, CAJC, KV
I.Uzvierka: 1. oktbra 2019 II.Uzvierka: 24. oktbra 2019
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
23. novembra 2019
-
24. novembra 2019
KDS v spoluprci s OPK Humenn , CACT, CCT, KV
Poznmka: Z dovdu moru opanch KDS sa nebud kona. */:-(
Kontakt: Ing. Mrio Perinaj,
Telefn: +421 903 570 217 Mail: mario857@azet.sk
10. marca 2018 PECILNA VSTAVA TERIROV SPEZIAL CLUBSCHAU DER TERRIER, CC, Danubius vaz / CC, Danubius Sieger
Poznmka: Zmena rozhodcu 1: namiesto Davies Colin/UK/, ktor sa ospravedlnil, bude plemeno Staffordshire Bullterrier, posudzova Seman Pavol /SK/ Zmena rozhodcu 2 pre plemeno AST . AST bude posudzovat Frantiek
I.Uzvierka: 1. februra 2018 II.Uzvierka: 22. februra 2018
Kontakt: ANDREA BURDATOV, POD ZEKOM 28, 84103 BRATISLAVA, Slovensko
Mail: vinicne2015@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
19. mja 2018 Klubov lesn skky malch plemien s zruen z dvodu hniezdenia a vyvdzania mlat.
Poznmka: Na zklade uznesenia Prezdia SPK zo da 27.4.2018 . 45/2018, lesn skky nemu by konan v termne 15.05. 30.06. z dvodu hniezdenia a vyvdzania mlat.
Uzvierka: 12. mja 2018
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421 904 175 693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
2. jna 2018
-
3. jna 2018
Klubov vstava foxterirov + Jubilejn vstava Klubu chovateov foxterirov R 2018
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
2. jna 2018
-
3. jna 2018
Klubov vstava foxterirov + Jubilejn vstava Klubu chovateov foxterirov R 2018
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
16. jna 2018 European Fox-Terrier Winner Show 2018 , B 16.06.2018
Poznmka: 3. uzvierka je za cenu 2. uzvierky!!! THIRD DEADLINE IN THE PRICE OF SECOND DEADLINE TILL 8th of June
Kontakt: Slovensko
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
16. jna 2018 European Jack Russel Terrier & Pasron Russel TerrierWinner Show 2018 B 16.06.2018
Poznmka: 3. uzvierka je za cenu 2. uzvierky!!! THIRD DEADLINE IN THE PRICE OF SECOND DEADLINE TILL 8th of June
Kontakt: Slovensko
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
17. jna 2018 28. KLUBOV V7STAVA TERRIEROV, B 16.06.2018
Poznmka: 3. uzvierka je za cenu 2. uzvierky!!! THIRD DEADLINE IN THE PRICE OF SECOND DEADLINE TILL 8th of June
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
22. jna 2018
-
23. jna 2018
MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2018 Vaz Memorilu F. Semana 2018 PZ Tur Lka
Poznmka: Prihlky - neposiela doporuene!
Uzvierka: 15. jna 2018
Kontakt: Lucia Ostroansk , Bc, Sldkoviovo, Slovensko
Mail: luciaostrozanska@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
28. jla 2018 Chovn skky v brlohren o titul CACT,CCT 2018 irok, motorest Branisko
Poznmka: Zruen pre nedostatok prihlsench psov.
Uzvierka: 15. jla 2018
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, Slovensko
Telefn: 0905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
28. jla 2018 Skky odvahy v diviaom opltku po chovnch brlohrskych skkach irok, Motorest Branisko
Poznmka: Zruen pre nedostatok prihlsench psov.
Uzvierka: 15. jla 2018
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, Slovensko
Telefn: 0905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
7. augusta 2018
-
11. augusta 2018
Zjazd Svetov vstava psov Amsterdam, Holandsko 2018
Poznmka: Plnovan zjazd na Svetov vstavu do Amsterdamu sa nekon pre nedostaton poet prihlsench astnkov.
I.Uzvierka: 3. mja 2018 II.Uzvierka: 31. mja 2018
Kontakt: PharmDr.Nemesszeghy Petra, Morovno 19, 97231 Handlov, Slovensko
Telefn: +421 903 201 776 Mail: pnemesszeghy@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
24. augusta 2018
-
26. augusta 2018
Vkend s terirom VD Tiesava 2018
Poznmka: Prihlky - neposiela doporuene
Uzvierka: 22. augusta 2018
Kontakt: Jn ILGO, Zakvov 1518/51, 01707 Povask Bystrica, Slovensko
Telefn: 0905 32 84 86 Mail: vdterier@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
26. augusta 2018 Skky odvahy v diviaom opltku VD Tiesava 2018
Poznmka: Prihlky - neposiela doporuene
Uzvierka: 20. augusta 0208
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: 0904 175 693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
15. septembra 2018 Chovn skky v brlohren, Memoril Stanislava Oujezdskho o titul CACT,CCT, Vaz Memorilu Stanislava Oujezdskho 2018 Trakovice
Poznmka: Chovn skky v brlohren Memoril Stanislava Oujezdskho o titul CACT, CCT, s zruen pre nedostatok prihlsench psov.
Uzvierka: 9. septembra 2018
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
15. septembra 2018 pecilna vstava terrov Koice 2018
Poznmka: SVT Koice sa uskutocni tohto roku 15.9.2018 (sobota) na cviaku ANICKA
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
20. oktbra 2018 Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, ervenk 2018
Poznmka: Prihlky - neposiela doporuene
Uzvierka: 14. oktbra 2018
Kontakt: Ing. Jaroslav KUBAA, Tulsk 33, 97401 Bansk Bystrica, Slovensko
Telefn: +421 903 413 444 Mail: predseda@terriers.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
3. marca 2017 Kalendr kynologickch podujat 2017
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
25. marca 2017 PECILNA VSTAVA TERIROV 2017 / SPEZIALSCHAU DER TERRIER 2017
Poznmka: Zmena rozhodcu! Kruh . 3 namiesto Daki Rade zo Srbska, ktor sa ospravedlnil zo zdravotnch dvodov, bude posudzova Zdzislaw Kitliski z Polska
I.Uzvierka: 13. februra 2017 II.Uzvierka: 27. februra 2017
Kontakt: ANDREA BURDATOV, POD ZEKOM 28, 84103 Bratilava, Slovensko
Telefn: 00421 903 435081 Web: http://www.terriers.sk Mail: vinicne2015@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
20. mja 2017 Klubov farbiarske skky malch plemien CACT, CCT, KV - ervenk 2017
Poznmka: Prihlky s kpiou o hrade tartovacieho poplatku posielajte nie doporuene.
Uzvierka: 13. mja 2017
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421 904 175 693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
27. mja 2017
-
28. mja 2017
MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2017 ,Vaz Memorilu F. Semana 2017
Poznmka: Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!
Uzvierka: 20. mja 0207
Kontakt: Ostroansk Lucia Bc., Zhradncka 807, 92521 Sldkoviovo, Slovensko
Telefn: +421 907 173 511 Mail: luciaostrozanska@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
29. jla 2017 CHOVN SKڊKY BRLOHREN , CACT, CCT, 29.7.2017, irok, motorest Branisko
Poznmka: Pre nezujem a mlo prhlsench psov s chovn skky v brlohren zruen.
Uzvierka: 17. jla 2017
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, SLovensko
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
30. jla 2017 Skky odvahy v diviaom opltku Branisko 2017
Poznmka: Pre nezujem a mlo prhlsench psov s skky odvahy zruen.
Uzvierka: 17. jla 2017
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, Slovensko
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
25. augusta 2017
-
27. augusta 2017
Vkend s terirom VD Tiesava 2017
Poznmka: V sobotu od 9:00 bude Couring. Uzvierka prihlok 22.08.207 - vonch je ete zopr miest na ubytovanie.
Uzvierka: 22. augusta 2017
Kontakt: Jn ILGO, Zakvov 1518/51, 01707 Povask Bystrica, Slovensko
Telefn: +421 905 328 486 Mail: vdterier@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
27. augusta 2017 Skky odvahy v diviaom opltku VD Tiesava 2017 - 017 07 JASENICA GPS: 49.175635, 18.458652
Poznmka: Skky odvahy v diviaom opltku v opltku v Jasenia - na zaialku obce za drustvom Jasenica 018 17
Uzvierka: 22. augusta 2017
Kontakt: Bc. Lucia Ostroansk, Zhradncka 807, 92521 Sldkoviovo, Slovensko
Telefn: +421 907 173511 Mail: luciaostrozanska@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
16. septembra 2017 Chovn skky v brlohren, Memoril Stanislava Oujezdskho o titul CACT,CCT, Vaz Memorilu Stanislava Oujezdskho 2017
Poznmka: Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!
Uzvierka: 9. septembra 2017
Kontakt: Bc. Lucia Ostroansk, Zhradncka 807, 92521 Sldkoviovo, Slovensko
Telefn: +421 907 173511 Mail: luciaostrozanska@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
21. oktbra 2017 KLUBOV FARBIARSKE SKڊKY DURIOV CACT, CCT, KV ervenk 2017
Poznmka: Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!
Uzvierka: 14. septembra 2017
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421 904 175 693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
21. oktbra 2017 KLUBOV FARBIARSKE SKڊKY DURIOV CACT, CCT, KV ervenk 2017
Poznmka: Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!
Uzvierka: 14. septembra 2017
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421 904 175 693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
28. oktbra 2017 27. KLUBOV VSTAVA TERIEROV, 27.TERRIER KLUBSIEGERSCHAU VININ 2017
Poznmka: 27. KLUBOV VSTAVA TERIROV, 28.10.2017 VININ KATALG NA VSTAVU: ROZDELENIE KRUHOV / LIST OF RINGS
I.Uzvierka: 15. septembra 2017 II.Uzvierka: 30. septembra 2017
Kontakt: Andrea Burdtov, POD ZEKOM 28, 84103 Bratislava, Slovensko
Telefn: 0903435081, +421908495929 ENG Mail: kvtvinicne@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
24. novembra 2017
-
26. novembra 2017
KLUBOV DURISK SKڊKY CACT, CCT, KV - KOICE 2017
Uzvierka: 18. novembra 2017
Kontakt: Lucia OSTROANSK, Zhradncka 807, 92501 Sldkoviovo, Slovensko
Telefn: +421 907 173 511 Mail: luciaostrozanska@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
19. marca 2016 PECILNA VSTAVA TERIROV 2016 / SPEZIALSCHAU DER TERRIER 2016
Poznmka: UZVIERKA PRIHLOK / MELDESCHLUSS I. 8.02.2016 II. 29.02.2016 III. IBA/NUR ONLINE 11.03.2016
I.Uzvierka: 8. februra 2016 II.Uzvierka: 29. februra 2016
Kontakt: ONLINE prihlsenie na www.onlinedogshows.sk,
Telefn: +421 903 435 081 Web: www.onlinedogshows.sk Mail: vinicne2015@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
28. mja 2016 Klubov lesn skky malch plemien o tituly CACT, CCT, Vajnory 2016
Uzvierka: 18. mja 2016
Kontakt: Stanislav Oujezdsk, Albetin Dvor 24, 90042 Miloslavov, Slovensko
Telefn: +421 907 708 700 Mail: vycvikar@terriers.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
25. jna 2016
-
26. jna 2016
MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2016 Vaz Memorilu F. Semana 2016
Poznmka: Zastni sa mu aj psy bez skky z BL, nemusia ma brloh v II. cene.
Uzvierka: 20. jna 2016
Kontakt: Stanislav Oujezdsk, Albetin Dvor 24, 90042 Miloslavov, SLovensko
Telefn: +421 907 708 700 Mail: stanofox@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
1. jla 2016 pecilna vstava terrov Koice 2016
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
30. jla 2016 Chovn skky v brlohren Branisko CACT, CCT 2016
Poznmka: Viac informci neskr
Uzvierka: 17. jna 2016
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, Slovensko
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranprter@zoznam.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
31. jla 2016 Skka odvahy Branisko 2016
Uzvierka: 17. jna 2016
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, Slovensko
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranprter@zoznam.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
26. augusta 2016
-
28. augusta 2016
Vkend s terirom VD Tiesava 2016
Poznmka: K dispozci je aj bazen. Zoberte si plavky. Odvnej aj bez :o)
I.Uzvierka: 10. augusta 2016 II.Uzvierka: 19. augusta 2016
Kontakt: Jn ILGO, Zakvov 1518/51, 01707 Povask Bystrica, Slovensko
Telefn: +421 905 328 486 Mail: vdterier@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
28. augusta 2016 Skka odvahy pri VD Tiesava 2016
Poznmka: Prosme vetkch prihlsench na skku odvahy, aby poslali znovu prihlky na mail: vdterier@gmail.com
Uzvierka: 19. augusta 2016
Kontakt: Lucia OSTROANSK, Zhradncka 807, 92521 Sldkoviovo, Slovensko
Telefn: +421 907 173 511 Web: vdterier@gmail.com Mail: luciaostrozanska@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
17. septembra 2016 Chovn skky v brlohren Albetin Dvor CACT, CCT 2016
Poznmka: Viac informci neskr
Kontakt: Lucia OSTROANSK, Zhradncka 807, 92521 Dunajsk Lun, Slovensko
Telefn: +421 907 173 511 Mail: luciaostrozanska@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
15. oktbra 2016 KLUBOV FARBIARSKE SKڊKY DURIOV - ervenk KFD CACT, CCT 2016
Poznmka: Vsledky s v zloke "Vsledky akci"
Uzvierka: 5. oktbra 2016
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421904175693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Vsledok akcie >>
4. novembra 2016 26. KLUBOV VSTAVA TERIROV KLUBOV V͍AZ MLADCH 2016, KLUBOV V͍AZ 2016 / 26. TERRIER KLUBSIEGERSCHAU KLUBJUGENDSIEGER 2016, KLUBSIEGER 2016
Poznmka: Zmena rozhodcu!!! LAKELAND TERRIER - ANDRZEJ KAZMIERSKI (PL) PATTERDALE TERRIER - ANDRZEJ KAZMIERSKI (PL)
I.Uzvierka: 11. septembra 2016 II.Uzvierka: 2. oktbra 2016
Kontakt: Katarna Krausov, Vinohradsk 55, 91406 Komjatice, Slovensko
Telefn: +421 903 790 746 Web: http://www.terriers.sk Mail: terriers.nitra@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
28. marca 2015 PECILNA VSTAVA TERIROV - SPEZIALSCHAU DER TERRIER VININ 2015 CAC, CAJC, Danubius vaz / CAC, CAJC, Danubius Sieger
Poznmka: VININ 28. 03. 2015. III. Uzvierka: IBA/NUR ONLINE 14.03.2015
I.Uzvierka: 13. februra 2015 II.Uzvierka: 27. februra 2015
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
30. mja 2015 KLUBOV FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN - ervenk KFSMP (CCT)
Poznmka: prihlky nie doporuene
Uzvierka: 15. mja 2015
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421 904 175 693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
27. jna 2015
-
28. jna 2015
MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN - Star Tur - MSBLT, (CACT, CACIT, CCT)
Poznmka: Vnimka pre rok 2015 psy nemusia ma spene ukonen BLv II.c alebo ZN skku.
Uzvierka: 21. jna 2015
Kontakt: Stanislav Oujezdsk, Miloslavov 24, 90042 Dunajsk Lun, Slovensko
Telefn: +421 907 708 700 Mail: vycvikar@terriers.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
3. jla 2015 pecilna vstava terirov, Koice, CAC, CC, VV
Poznmka: UZVIERKA PRIHLOK / MELDESCHLUSS I. 31.05.2015 II. 15.06.2015 III. IBA/NUR ONLINE 21.06.2015
I.Uzvierka: 31. mja 2015 II.Uzvierka: 21. jna 2015
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
1. augusta 2015 Chov.skky v brlohren Branisko (CACT, CCT)
Poznmka: prihlky nie doporuene
Uzvierka: 17. jla 2015
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, Slovensko
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranpeter@zoznam.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
2. augusta 2015 Skka odvahy Branisko 2015
Poznmka: prihlky nie doporuene
Uzvierka: 17. jla 2015
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, Slovensko
Telefn: +421 905 489 682 Mail: cuchranprter@zoznam.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
28. augusta 2015
-
30. augusta 2015
Vkend s terirom VDBS 2015 Hlohovec
Poznmka: Uzvierka prihlok preden do 23. augusta 2015
I.Uzvierka: 3. augusta 2015 II.Uzvierka: 23. augusta 2015
Kontakt: J Ilgo, Zakvov 1518/51, 01707 Povask Bystrica, Slovensko
Telefn: +421 905 328 486 Mail: terrier@ilgo.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
30. augusta 2015 Skka odvahy BS Hlohovec
Poznmka: Prihlky nie doporuene
I.Uzvierka: 3. augusta 2015 II.Uzvierka: 17. augusta 2015
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421904175693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
17. oktbra 2015 Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2015
Poznmka: prihlky nie doporuene
Uzvierka: 5. oktbra 2015
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421 904 175 693 Mail: lackovicrobert1407@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
23. oktbra 2015 25. Klubov vstava terirov, Bratislava, CAC, CC, KV
Poznmka: III, Uzvierka iba/nur online 05.10.2015
I.Uzvierka: 24. augusta 2015 II.Uzvierka: 14. septembra 2015
Kontakt: vi prihlka v prlohe,
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
24. oktbra 2015 Skka odvahy Bratislava
Poznmka: prihlky nie doporuene
Uzvierka: 9. oktbra 2015
Kontakt: Stanislav Oujezdsk, Miloslavov 24, 90042 Dunajsk Lun, Slovensko
Telefn: +421 907 708 700 Mail: vycvikar@terriers.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
21. novembra 2015
-
22. novembra 2015
KLUBOV DURISK SKڊKY Dvornky KDS (CACT, CCT)
Poznmka: prihlky nie doporuene
Uzvierka: 7. novembra 2015
Kontakt: Stanislav Oujezdsk, Miloslavov 24, 90042 Dunajsk Lun, Slovensko
Telefn: +421 907 708 700 Mail: vycvikar@terriers.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
22. marca 2014 pecilna vstava terirov Spezielle Clubschau Der Terriers Vinin, 2014 - CC, Danubius vaz
Poznmka: VSLEDKOV LISTINA ZVERENCH SڍA - v prlode *pdf
I.Uzvierka: 10. februra 2014 II.Uzvierka: 28. februra 2014
Kontakt: Andrea Burdtov, Pod Zekom 28, 84103 Bratislava, Slovensko
Telefn: 00421 903 435081 Web: http://www.terriers.sk Mail: burdatsova@slovanet.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
7. jna 2014 Klubov lesn skky malch plemien o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2014
Poznmka: Klubov lesn skky malch plemien o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2014, PZ Eberhard Malinovo
Uzvierka: 20. mja 2014
Kontakt: Stanislav Oujezdsk, Albetin Dvor 24, 90042 Miloslavov, Slovensko
Telefn: 00 421 (0) 907 708 700 Mail: stanofox@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
28. jna 2014
-
29. jna 2014
MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2014
Poznmka: MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2014, Vaz Memorilu F. Semana 2014
Uzvierka: 6. jna 2014
Kontakt: Stanislav Oujezdsk, Albetin Dvor 24, 90042 Miloslavov, Slovensko
Telefn: 00 421 (0) 907 708 700 Mail: stanofox@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
4. jla 2014 pecilna vstava terirov Koice - CAC, CC, Vaz pecilnej vstavy 2014
I.Uzvierka: 26. mja 2014 II.Uzvierka: 16. jna 2014
Kontakt: MVDr. Ivana MOLNYIOV, Koick Bel 66, 04465 Koick Bel, Slovensko
Telefn: +421905743236, +421905411048 Web: http://www.terriers.sk Mail: svtkosice@outlook.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
2. augusta 2014 Skky odvahy v diviaom opltku irok 2014
Poznmka: Skky odvahy v diviaom opltku 02. augusta 2014 po chovnch brlohrskych skkach irok, Motorest Branisko
Uzvierka: 20. jla 2014
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, Slovensko
Telefn: +421 (0) 905 489 682 Mail: cuchranpeter@centrum.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
2. augusta 2014 Chovn skky v brlohren o titul CACT,CCT a KV 2014
Poznmka: Chovn skky v brlohren o titul CACT,CCT a KV 2014 - 02. augusta 2014 irok, motorest Branisko
Uzvierka: 20. jla 2014
Kontakt: Peter uchran, irok 647, 08237 irok, S
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >> Vsledok akcie >>
22. augusta 2014
-
24. augusta 2014
Vkend s terirom / Vcvikov dni Belusk Slatiny august 2014
Poznmka: Prdite medzi ns. S ete von miesta. Uzvierka prihlok preden do 21.08.2014.
I.Uzvierka: 20. augusta 2014 II.Uzvierka: 21. augusta 2014
Kontakt: Jn ILGO, Zakvov 1518/51, 01707 Povask Bysrica, SLovensko
Telefn: +421905328496 Mail: jan@ilgo.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
24. augusta 2014 Skky odvahy na diviaka, Belusk Slatiny 2014
Poznmka: Vsledky s v zloke "Vsledky akci"
Uzvierka: 16. augusta 2014
Kontakt: Stanislav Oujezdsk, Albetin Dvor 24, 90042 Miloslavov, Slovensko
Telefn: 00 421 (0) 907 708 700 Mail: stanofox@gmail.com
Vsledok akcie >>
18. oktbra 2014 KLUBOV FARBIARSKE SKڊKY DURIOV - ervenk CACT, CCT, KV 2014
Uzvierka: 4. septembra 2013
Kontakt: Rbert Lackovi, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko
Telefn: +421 (0) 904 175 693 Mail: robo181@post.sk
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
28. novembra 2014 24. Klubov vstava terirov - Nitra 28.11.2014 CAC, CC, KV / 24. TERRIER KLUBSIEGERSCHAU NITRA 28.11.2014
Poznmka: 2. uzvierka preden do 07.11.2014
I.Uzvierka: 7. oktbra 2014 II.Uzvierka: 7. novembra 2014
Kontakt: Katarna Krausov, Vinohradsk 55, 94106 Komjatice, Slovensko
Telefn: +421903790746 Web: www.terriers.sk Mail: terriers.nitra@gmail.com
Svisiaci lnok (prihlka, propozcie ...) >>
Podujatia organizci SPZ >>
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2