Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Stanovisko KR SPZ a KR SPK k prpadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poovnch revroch

Aktuality :: 17. septembra 2020

Stanovisko Kynologickej rady SPZ a Kynologickej rady SPK k prpadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poovnch revroch
 
V ostatnom obdob sa v tlai, elektronickch mdich a socilnych sieach vo zvenej miere objavuj lnky svisiace so zastrelenm psov v poovnch revroch. Obsah lnkov a reakcie itateov zverejnen na socilnych sieach odsudzuj cel poovncku komunitu ete pred objektvnym vyetrenm celho prpadu a rozhodnutm orgnov innm v trestnom konan a urenm vinnkov.

V posudzovan vzahov poovnkov a psov potulujcich sa po revroch resp. pytliaiacich psov vak verejnos asto bez poznania faktov, pochopenia podstaty problmu a poznania svislost jednostranne odsudzuje poovnkov. Zabdaj vak, e zkonn povinnosti s aj na strane majiteov psov. Zkon o veterinrnej starostlivosti medzi inmi povinnosami uklad majiteom aj povinnos zabrni niku zvieraa. Pes je ctiaci tvor, myslie zaho vak mus majite.
Neovldaten pes je v prrode cudzorod prvok, ktor spsobuje divej zveri vrazn stres. kody a utrpenie zveri spsobuje nielen tm, e ju strhne a zabije, ale aj stresom, ktor ak je permanentn je prinou vysokch strt zveri jej menou odolnosou a nchylnosou na ochorenia. Utrpenie vone ijcich zvierat v prrode spsoben pytliaiacimi psami vie precti ten, kto u poul bolestn kvlenie srny alebo jelenice prp. inho zvieraa zaiva trhanho pytliaiacimi psami, alebo ten kto naiel roztrhan mlat zveri. e to nie je len poovncka latina svedia aj niektor prpady popsan v ostatnom obdob v tlai. V zmysle zkona je ctiacim tvorom kad zviera, nielen pes.

Nehovoriac o tom ak je tlajci sa pes bez dozoru (hlavne fyzicky silnej) nebezpen pre loveka. Pripomname prpady zranenia ud nealeko Bratislavy.

Poovncka kynolgia je neoddelitenou sasou poovnctva a pes je neocenitenm pomocnkom poovnka. Vina poovnkov vlastn poovnckeho psa a vea poovnkov sa intenzvne venuje poovnckej kynolgii. Zklady modernej kynolgie na Slovensku tvorili poovncky kynolgovia. Josef Gustv Kadlec, Koloman Slimk, Andrej Reno, Fridrich Konrd poloili zklady chovu a vcviku nielen poovnch plemien psov. Jozef Gustv Kadlec organizoval prv vstavy psov na Slovensku, Koloman Slimk zaloil prv plemenn knihu psov na Slovensku pre vetky plemen. Andrej Reno spolu s Kolomanom Slimkom sa zaslili o vyachtenie a uznanie nho nrodnho plemena Slovenskho kopova. V ich apajach kraj dnes desatisce poovnckych kynolgov, ktor ria dobr meno poovnckej kynolgie na Slovensku ale i v zahrani. Poovncky kynolgovia vyachtili dve zo tyroch uznanch nrodnch plemien a tretie plemeno je v tdiu achtenia.

Kynologick rada SPK i SPZ, ktor s vrcholnmi orgnmi poovnckej kynolgie ale rovnako aj Prezdi SPK a SPZ sa ditancuj od sprvania a inov poovnkov, ktor poruia zkony SR vo vzahu k pohybu psov vo vonej prrode. Apeluje na vetkch poovnkov, aby pri posudzovan pohybu psov v prrode neprevldali emcie nad zdravm rozumom a uvenm posdenm celej situcie a njdenm sprvneho, zkonnho ale hlavne rozumnho rieenia.

Vyzvame preto poovnkov na dodriavanie platnch zkonov vo vzahu k pohybu psov vo vonej prrode a majiteov psov na repektovanie zkonnch prv poovnkov, repektovanie ochrany prrody a ivotnho prostredia.

Iba vzjomn repektovanie prv a povinnost a dostatok tolerancie na obidvoch stranch me zabrni takmto neastnm a zbytonm konfliktom.

Kynologick rada SPZ
Kynologick rada SPK
Prezdium SPK
Prezdium SPZ
Diskusia(0)

alie lnky


22. oktbra 2020 - 08:51
Vinin - BONITCIA SKCHTaF OZNAM

21. oktbra 2020 - 20:20
Vinin 24.10.2020 - ASOV ROZPIS BONITCIE SKCHTaF 24.10.2020

7. oktbra 2020 - 18:27
Vinin 24.10.2020 - Prihlasovanie na bonitciu je znova spusten !

2. oktbra 2020 - 13:49
- Dsledok opatren radu verejnho zdravotnctva SR zo da 30.9.2020 na innos klubu

24. septembra 2020 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

13. augusta 2020 - 15:37
Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/ - Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR

13. augusta 2020 - 12:38
Lednick Rovne - opltok Zubk - SO Lednick Rovne - Zubk 2020

12. augusta 2020 - 11:49
Kostoln pri Dunaji - Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2020

7. augusta 2020 - 11:42
Bho - Chovn skky v brlohren, Memoril Stanislava Oujezskho 4. ronk o tituly Vaz Memorilu

11. jla 2020 - 00:28
Koice - Kynologicky klub Anika - pecilna vstava terirov Koice 2020 - vsledky
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1