Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

KLUBOV VSTAVA TERIROV TERRIERS CLUB SHOW 7.11.2021 CAC, CC, KVT

Aktuality :: 8. septembra 2021

Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - Vstava bude prebieha s obmedzeniami poda platnch protiepidemickch opatren
ORGANIZTORI SI VYHRADZUJ PRVO NA ZMENU PROPOZCI
PODA AKTULNEJ EPIDEMICKEJ SITUCIE!
 
Diskusia(1)
Dokumenty na stiahnutie

Priebezna_statistika_7_11__vinicne.pdf
propozicie_KV_2021_2.pdf

alie lnky


10. oktbra 2021 - 22:43
Vinin 11.09.2021 - Zpisnica z lenskej schdze zpadoslovenskej oblasti

17. septembra 2021 - 10:45
lensk spdov schdza vo Vininom - !!! u jednho z astnkov schdze bola 14.09.2021 AG testom zisten pozitivita na COVID 19 !!

8. septembra 2021 - 09:09
Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - PECILNA VSTAVA TERIROV TERRIERS SPECIAL SHOW 6.11.2021 CAC, CC, DANUBIUS WINNER

5. septembra 2021 - 18:39
- lensk spdov schdza vo Vininom

16. augusta 2021 - 21:41
portov hala ARNA vo Vininom - lensk spdov schdza SKCHTaF

13. augusta 2021 - 12:30
PS Kostoln pri Dunaji - Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2021

11. augusta 2021 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2021

10. augusta 2021 - 09:04
- Doasn podmienky pre udeovanie klubovch ampiontov 2021

27. jla 2021 - 08:31
- Chovn BL a Memoril Stana Oujezdskho v Bhoni 2021

26. jla 2021 - 21:04
- Chovn brlohrske skky Branisko - Informcia
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2