Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Vzva SKJ - Pandmia COVID 19

Aktuality :: 31. marca 2020

Ven chovatelia!
N ivot sa v ostatnch tdoch neoakvane zmenil a stretvame sa s problmom, s ktorm sa ani najstar nai obyvatelia ete nestretli. Vlda prijma kad de opatrenia, ktor menia n zabehnut rytmus ivota. Mimoriadne opatrenia vrazne obmedzuj nae cestovanie, pohyb, styk s ostatnmi umi.
V tomto vnom ase vak nestaia iba opatrenia vldy. Pandmia COVID 19 vyaduje zodpovedn prstup ns vetkch a naim sprvanm by sme nemali ohrozova seba, naich blzkych ale ani ostatnch spoluobanov.
Sasn situcia svisiaca s pandmiou koronavrusu COVID 19 vak vrazne ovplyvuje nielen n kadodenn ivot ale aj nae aktivity tkajce sa nho konka - kynolgie. Nariadenia vldy sa dotkli aj naich akci. Ruia sa vetky kynologick akcie i u na medzinrodnej, nrodnej ale i klubovej rovni.
Prezdium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zloitou situciou a vyzva vetkch majiteov psov, chovateov aby pri vetkch tchto zmench nho ivota nezabdali na svojich zverencov. Mali by sme pri vetkch naich plnoch bra do vahy aj problmy, ktor me tto situcia spsobi nm, naim tvornohm priateom, ale aj naim alm chovateskm zmerom.
Vyzvame vetkch chovateov, aby pri plnovan odchovov brali do vahy vnos sasnej situcie. Sasn obmedzenia dopravy a pohybu vrazne obmedzuj monosti predaja a distribcie teniat ale i dospelch psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia svisiace so zabrnenm renia COVID 19 bud trva. Nevieme ete, ak vek bud ekonomick dopady sasnej situcie. Berte prosm ohad na tto situciu pri plnovan Vaich chovateskch zmerov. Vyvarujte sa problmov svisiacich s umiestovanm teniat u novch majiteov a problmov s neumiestnenmi teatami.
Prezdium SKJ praje vetkm naim lenom vea zdravia a vea optimizmu v tejto neahkej situcii. elme Vm, aby ste vetky akosti prekonali v plnom zdrav a pohode spolu s Vaimi tvornohmi priatemi.
Prezdium SKJ.
 
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

oznam_corona.pdf

alie lnky


12. augusta 2020 - 11:49
Kostoln pri Dunaji - Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2020

7. augusta 2020 - 11:42
Bho - Chovn skky v brlohren, Memoril Stanislava Oujezskho 4. ronk o tituly Vaz Memorilu

24. jla 2020 - 12:38
Lednick Rovne - opltok Zubk - SO Lednick Rovne - Zubk 2020

17. jla 2020 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

16. jla 2020 - 15:37
Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/ - Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR

11. jla 2020 - 00:28
Koice - Kynologicky klub Anika - pecilna vstava terirov Koice 2020 - vsledky

1. jla 2020 - 23:08
- ZMENA PORADCU CHOVU - Americk staffordrsky terir

29. jna 2020 - 17:11
- lensk spravodaj a lensk znmky

19. jna 2020 - 16:31
- Prezdium SKJ schvlilo doasn vnimky k priznvaniu ampiontov

19. jna 2020 - 09:45
Kynologick arel Anika - Koice - pecilna vstava terirov 11.07.2020 Koice - PRAVA PROPOZCI, Zoznam kruhov.
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1