Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Info - Nalo sa 248 vyhovujcich lnkov.

Zjazd Svetov vstava psov Amsterdam, Holandsko 2018

Aktuality :: 29. aprla 2018

Amsterdam, Holandsko - Plnovan zjazd na Svetov vstavu do Amsterdamu sa nekon pre nedostaton poet prihlsench astnkov.
  Diskusia(0) :: viac

Odporania na prenie suky - oznam

Aktuality :: 1. aprla 2018

Ven chovatelia, ku iadosti o vystavenie Odporania na prenie suky je potrebn vdy priloi aj doklad o zaplaten vystavenia Odporania na prenie. Bez priloenho potvrdenia o zaplaten poplatku nebude Odporanie vystaven.

Poplatok 5,00 je potrebn zaplati na et klubu.

slo tu IBAN: SK8909000000000011478157

Variabiln symbol: 13

Majite tu: Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov tefnikova 10, 811 05 Bratislava

MVDr. Pavol Seman
Hlavn poradca chovu SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac

ZMENA POPLATKOV iados o vnimku na prenie !!!

Aktuality :: 1. aprla 2018

Vbor SKCHTaF sa na svojom zasadnut da 24.02.2018 uzniesol na zven poplatku iadosti o vnimku na prenie na hodnotu 30,- Eur ponc dom 01.04.2018.

V prpade zujmu iadosti o vnimku na prenie ako aj o bliie informcie kontaktujte prosm hlavnho poradcu chovu MVDr. P. Semana: 421(0) 911 242 527, e-mail: sengetov@gmail.com
  Diskusia(0) :: viac

pecilna klubov vstava SKCHTaF Vinin 10.03.2018

Aktuality :: 9. februra 2018

  Diskusia(0) :: viac

Plemenn kniha a prehad zpisov GR.III 2017.

Aktuality :: 6. februra 2018

V prlohe *pdf je Plemenn kniha a prehad zpisov GR.III 2017.
  Diskusia(0) :: viac
<< [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2