Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Info - Nalo sa 263 vyhovujcich lnkov.

Prehad vrhov terire 2016

Aktuality :: 15. februra 2017

  Diskusia(0) :: viac

PLEMENN KNIHA SPZ terire 2016

Aktuality :: 15. februra 2017

  Diskusia(0) :: viac

LENSK SCHODZA 04.11.2016

Aktuality :: 24. oktbra 2016

Po KVT Incheba v Bratislave - LENSK SCHODZA
Ven lenovia,
SKCHTaF Vs srdene pozva na krtku lensk schdzu, ktor sa uskuton:

04.11.2016 Bratislava v priestoroch vstaviska, po ukonen zverench sa KVT

Program:
1. Zahjenie
2. Schvlenie navrhovanho kandidta do vboru na doplnenie lenov vboru poda ka zskanch hlasov na konferencii SKCHTaF konanej da 12.12.2015:
PharmDr. Petra Nemesszeghy (poet hlasov 14)
3. Diskusia
4. Ukonenie
  Diskusia(0) :: viac

26. KLUBOV VSTAVA TERIROV KLUBOV V͍AZ MLADCH 2016, KLUBOV V͍AZ 2016, TERRIER KLUBSIEGERSCHAU

Aktuality :: 6. oktbra 2016

INCHEBA EXPO VIEDENSK CESTA BRATISLAVA-PETRALKA - 04.11.2016 Vstavisko/Messegelande INCHEBA EXPO VIEDENSK CESTA BRATISLAVA-PETRALKA GPS: 48.133831,17.09890 HALA B1
ZMENA ROZHODCU!!!
LAKELAND TERRIER - ANDRZEJ KAZMIERSKI (PL)
PATTERDALE TERRIER - ANDRZEJ KAZMIERSKI (PL)
  Diskusia(0) :: viac

MS SR v agility terirov

Aktuality :: 5. oktbra 2016

Pezinok -
  Diskusia(0) :: viac
<< [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2