Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Info - Nalo sa 248 vyhovujcich lnkov.

29. Klubov vstava terirov, Vinin, CC, CAC, CAJC, KV

Aktuality :: 13. oktbra 2019

Vinin 16. november 2019 -
  Diskusia(0) :: viac

KFD 2019 Senec, CACT,CCT,KV

Aktuality :: 25. septembra 2019

Kostoln pri Dunaji - Klubov farbiarske skky duriov
o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2019
19. oktbra 2019
(Uzvierka prihlok: 10. oktbra 2019)
  Diskusia(0) :: viac

Aktulny zoznam lenov klubu 2019

Aktuality :: 24. septembra 2019

  Diskusia(0) :: viac

CHBL (Memoril S. Oujezdskho), Bho, CACT, CCT, Vaz Memorilu 2019

Aktuality :: 5. septembra 2019

Bho, CACT, CCT 14.09.2019 -
  Diskusia(0) :: viac

Medzinrodn durisk skky brlohrov so zadvanm titulu CACIT a CACT

Aktuality :: 4. septembra 2019

  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2